مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

اسکرال

کمپرسور اسکرال دانفوس
کمپرسور اسکرال بیتزر
کمپرسور اسکرال کوپلند