مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

اویل پرشر

اویل پرشر آلکو
اویل پرشر دانفوس