مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

تابلو برق و نظارت

تابلو برق شیرباد
تابلو برق فرمان و قدرت سیستم برودتی
نظارت از راه دور سیستم برودتی