مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

تجهیزات مدار تبرید

جدا کننده روغن
مایع شکن هیت اکسچنجر
فیلتر
پوسته فیلتر
لرزه گیر
منبع رسیور