مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

تجهیزات مدار تبرید

جدا کننده روغن
جدا کننده روغن
مایع شکن گرین و مایع شکن او اند اف
مایع شکن هیت اکسچنجر
فیلترهای کستل
فیلتر
پوسته ی فیلتر کستل و پوسته ی فیلتر او اند اف
پوسته فیلتر
لرزه گیر coolmate
لرزه گیر
منبع رسیور
منبع رسیور