مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

سیلندر پیستونی دو مرحله

کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله بیتزر
کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله بوک