مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

سیلندر پیستونی دو مرحله

کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای بیتزر
کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله بیتزر
کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای بوک
کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله بوک