مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

سیلندر پیستونی

کمپرسور سیلندر پیستونی بیتزر
کمپرسور سیلندر پیستونی بوک
کمپرسور سیلندر پیستونی کوپلند
کمپرسور سیلندر پیستونی سکاپ
کمپرسور سیلندر پیستونی دانفوس منیورپ