مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

شیر دستی

شیر دستی دانفوس
شیر دستی دانفوس
شیر دستی کستل
شیر دستی کستل