مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

لرزه گیر

لرزه گیر FD
لرزه گیر Coolmate