مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

مایع شکن هیت اکسچنجر

مایع شکن او اند اف
مایع شکن هیت اکسچنجر O&F
مایع شکن گرین
مایع شکن هیت اکسچنجر Green
هیت اکسچنجر خطی