مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ آلکو
پرشر سوئیچ دانفوس