مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

کامپکت اسکرو

کمپرسور کامپکت اسکرو بیتزر