مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

کندانسور و اواپراتور آبی

کندانسور آبی
کندانسور آبی
اواپراتور آبی
اواپراتور آبی