مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

کندانسور و اواپراتور هوایی

کندانسور هوایی آرشه کار
کندانسور هوایی
اواپراتور هوایی آرشه کار
اواپراتور هوایی