مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

کندانسور و اواپراتور و مبدل صفحه ای

کندانسور و اواپراتور هوایی
کندانسور و اواپراتور آبی
مبدل صفحه ای
کندانسینگ یونیت