کنترلر 3 رله دما به همراه 2 سنسور با قابلیت اتصال به سیستم مدیریت از راه دور