مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

فیلتر درایر

فیلتر درایر آلکو
فیلتر درایر دانفوس
فیلتر درایر سنهوا
فیلتر درایر کستل