مشهد ، بزرگراه پیامبر اعظم( آزادی)، کیلومتر 5 ، قبل از پیامبر اعظم91(آزادی 145)

پروژه

پروژه‌های شیرباد تبرید

پروژه‌های هلدینگ آرشه‌کار

کندانسینگ یونیت

(Condensing Unit)